Ustaw tę stronę jako startową              Drukuj          II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu
Dane o szkole
Dane adresowe
Dyrektor
Wicedyrektorzy
Oferta szkoły
Kadra pedagogiczna
Pracownicy administracji i obsługi
Status prawny
Status szkoły
Status dyrektora
Godziny pracy
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja i księgowość
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Zasady funkcjonowania
Struktura organizacyjna
Regulaminy
Inne
Przetargi
Tablica ogłoszeń
Archiwa
 
Misja Szkoły

 

 1. Kształtujemy chrześcijański system wartości - uczymy szacunku, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.
 2. Przygotowujemy do życia w rodzinie i społeczeństwie - ...ucznia należy sposobem uczyć, aby Jemu było dobrze i z Nim było dobrze...
 3. Wychowujemy w duchu patriotyzmu - przybliżamy historię naszej Ojczyzny, tradycje i kulturę narodową.
 4. Promujemy zdrowy styl życia - walczymy z nałogami, zachęcamy do uprawiania sportu i turystyki, umożliwiamy przyjemne spędzanie wolnego czasu.
 5. Zapewniamy wszechstronny rozwój intelektualny - dajemy równe szanse w zdobywaniu wiedzy wszystkim uczniom.
 6. Kształtujemy wrażliwość estetyczną i artystyczną - umożliwiamy uczniom rozwój talentów oraz ich indywidualnych zainteresowań organizując różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 7. Stosujemy różne metody aktywizujące ucznia - umacniamy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
 8. Zapewniamy możliwość uczenia się języków obcych.
 9. Jesteśmy otwarci na szeroką współpracę z rodzicami i najbliższym środowiskiem.
 10. Wspieramy rozwój samorządności uczniowskiej.
 11. Pogłębiamy wiedzę o własnym regionie i współuczestniczymy w pielęgnowaniu jego tradycji.
 12. Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo w szkole.
 13. Współpracujemy z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie kształcenia i wychowania.
 14. Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

 

ul. Partyzantów 68    |    tel: 084-639-27-66    |    fax: 084-639-25-14   |    NIP: 922-17-33-987    |    REGON: 00707745